Trade-port sp z. o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
e-mail: biuro@trade-port.pl
tel. 32 207 29 21
fax 32 207 29 20


Szyny

Rozjazdy i części rozjazdowe

Podkłady kolejowe

Akcesoria kolejowe

Materiały podsypkowe/podtorowe

Usługi przewozowe

Projektowanie

Płyty Pżb 4888, Pża 842

Płyty przejazdowe