Trade-port sp z. o.o. w restrukturyzacji

ul. Francuska 34
40-028 Katowice
e-mail: biuro@trade-port.pl
tel. 32 308 00 00

KRÓTKI ZARYS HISTORII TRADE-PORT Spółka z o.o.


Nasza Spółka została zarejestrowana 30 kwietnia 2010 roku. Od samego początku specjalizujemy się w realizacji kompleksowych dostaw materiałów z zakresu infrastruktury kolejowej począwszy od materiałów podsykowych, podkłady kolejowe, mocowania oraz szyny kolejowe. Warto nadmienić iż dzięki wytrwałej współpracy w bardzo krótkim czasie zbudowaliśmy zaufanie naszych biznesowych partnerów. Przyczyniło się do tego zarówno doświadczenie założycieli spółki, jak i profesjonalizm oraz zaangażowanie naszych pracowników, którzy są doświadczonymi specjalistami w swoich dziedzinach.

 

W kolejnych miesiącach 2010 roku trwały rozmowy z potencjalnymi partnerami w celu pozyskania dla Spółki branżowego inwestora strategicznego. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wejście do Grupy Kapitałowej Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych 'Bieżanów' z siedzibą w Krakowie, będącego jednym z największych producentów rozjazdów kolejowych i tramwajowych w Polsce i w Unii Europejskiej. Działając w ramach Grupy Kapitałowej KZN 'Bieżanów', Trade-Port Sp. z o.o. korzysta z doświadczeń i potencjału członków grupy, co przyczynia się do wzrostu zakresu współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi, jak i pozyskania nowych. Obecnie udziałowcami Trade-Port'u są: KZN 'Bieżanów' oraz Pan Sławomir Bijak, co zapewnia nam dalszy dynamiczny rozwój spółki.

 

Kolejnymi kamieniami milowymi w rozwoju naszej firmy był fakt rozpoczęcia wielu działań mających na celu poszerzenie zakresu działalności. I tak od przeszło dwóch lat Trade-Port ma również w swojej ofercie usługę w zakresie projektowania linii kolejowych w ramach wszystkich branż kolejowych w tym srk. Od początku 2016 roku w posiadaniu firmy znajduje sie również skład 45 wagonów samowyładowczych do przewozu kruszywa kolejowego który jednorazowo może dostarczyć na budowę do 1600 ton materiału.

 

Dzisiaj Trade-Port jest liczącym się na rynku kolejowym partnerem biznesowym, z którym warto zawrzeć współpracę nie tylko w zakresie dostaw materiałów infrastruktury kolejowej ale również szerokiego wahlarza usług, które mają na celu jeszcze bardziej dopełnić kompleksowość naszej działalności.