Trade-port sp z. o.o. w restrukturyzacji

ul. Francuska 34
40-028 Katowice
e-mail: biuro@trade-port.pl
tel. 32 308 00 00
OFERTA / Usługi przewozowe / Materiałów podsypkowychW ofercie Trade-Port począwszy od początku 2016 rok znajdują się m.in. kompleksowe dostawy kruszyw kolejowych w wagonach samowyładowczych typu F ( m.in. Hopper-Dozator,Szutrówka), których łączna ilość 45 sztuk pozwala na jednorazową dostawę do 1 600 t. materiału. Dostawa takim typem wagonów zdecydowanie ułatwia i przyśpiesza proces budowy/rewitalizacji linii kolejowej. Dodatkową przewagą jest fakt iż wagony te są własnością Spółki co znacząco poprawia elastyczność działania w dostawach typu just-in-time.

 

Poniższe zdjęcia przedstawiają cały proces logistyczny dostaw organizowanych przez Trade-Port począwszy od załadunku na kopalnii, przez transport materiału z kopalni na szlak kolejowy gdzie nasz klient dokonuje rozładunku materiału bezpośrednio w torowisko. Nie bez znaczenia pozostaje również fak iż do naszego składu stale nie jako "przyspawane" pozostają dwie lokomotywy (ST44/M62 - Gagarin oraz SM42), które również usprawniają proces rozładunku: