Trade-port sp z. o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
e-mail: biuro@trade-port.pl
tel. 32 207 29 21
fax 32 207 29 20

Aktualności

23.10.2015
Kolej na obszarach szkód górniczych 2015

W imieniu  Trade-Port Sp. z o.o. oraz Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
zapraszamy do udziału w 
IV Konferencji „Kolej na obszarach szkód górniczych. Eksploatacja, modernizacje, inwestycje”

Konferencja odbiędzie sie w dniach 18 – 20 listopada 2015 r. w Hotelu STOK, 
43-460 WISŁA, ul. Jawornik 52A


Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

• prognozowanie odkształceń infrastruktury kolejowej,
• przeprowadzanie prac związanych z diagnostyką podtorza, toru oraz pozostałej infrastruktury kolejowej,
• nadzór techniczny nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych,
• technologie oraz metody usuwania szkód górniczych,
• środki wczesnego ostrzegania o stanach awaryjnych,
• bezpieczeństwo obiektów inżynieryjnych i nawierzchni na w/w terenach,
• maksymalizacja efektywności usuwania szkód górniczych i minimalizacja ograniczeń ruchu podczas napraw i modernizacji.

zaproszenie-szkody-gornicze.1