Trade-port sp z. o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
e-mail: biuro@trade-port.pl
tel. 32 207 29 21
fax 32 207 29 20

Aktualności

30.06.2015
„Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

12 maja została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Przeworskim a Konsorcjum firm TRADE-PORT i Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych podpisała umowę na „Modernizacja zabytkowej linii Przeworskiej Kolei Dojazdowej Przeworsk – Dynów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

LINK DO STRONY