Trade-port sp z. o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
e-mail: biuro@trade-port.pl
tel. 32 207 29 21
fax 32 207 29 20

Aktualności

13.10.2014
„Kolej na obszarach szkód górniczych.

W imieniu  Trade-Port Sp. z o.o. oraz Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zapraszamy do udziału w III Konferencji

Kolej na obszarach szkód górniczych.

Eksploatacja, modernizacje, inwestycje”,która odbedzie się w dniach

19-21 listopada 2014r. w

Centrum Konferencyjne – Hotel „Meta”, Szczyrk

Szkody górnicze obejmują obszar wysoce uprzemysłowiony i zurbanizowany dlatego też znalezienie rozwiązań technicznych i logistycznych minimalizujących ograniczenia w ruchu oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie przewidywania i zapobiegania oraz usuwania skutków działalności górniczej oferowanych przez polską myśl naukową i techniczną to podstawowa tematyka, która będzie poruszona podczas konferencji.

Intencją naszą jest umożliwienie zaprezentowania działalności Państwa Firmy w zakresie powyższych tematów oraz pozyskanie informacji, które będą prezentowane przez instytucje naukowe, zarządcę infrastruktury oraz przedsiębiorców, prowadzących działalność wpisującą się w przedmiot konferencji.

 

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

 • prognozowanie odkształceń infrastruktury kolejowej,

 • przeprowadzanie prac związanych z diagnostyką podtorza, toru oraz pozostałej infrastruktury kolejowej,

 • nadzór techniczny nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych,

 • technologie oraz metody usuwania szkód górniczych,

 • środki wczesnego ostrzegania o stanach awaryjnych,

 • bezpieczeństwo obiektów inżynieryjnych i nawierzchni na w/w terenach,

 • maksymalizacja efektywności usuwania szkód górniczych i minimalizacja ograniczeń ruchu podczas napraw i modernizacji,

 • zadania Zakładów Linii Kolejowych PKP PLK S.A. zapewniające obsługę transportową i ich realizacja na obszarach szkód górniczych.

 

Chcąc zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny konferencji zaprosiliśmy do udziału:

 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

 • Ministerstwo Gospodarki,

 • Główny Instytut Górnictwa,

 • Urząd Transportu Kolejowego,

 • Instytut Kolejnictwa

 • PKP CARGO S.A.,

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

 • Politechnikę Śląską,

oraz ekspertów z branży i przedsiębiorstwa związane z koleją.

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości zaprezentowania firmy poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnej lub ekspozycji na specjalnie przygotowanym dla Państwa stoisku.

 

Szczegółowe informacje:

Barbara Szymura tel. kom. 667 669 759, b.szymura@trade-port.pl

Zapraszamy na dedykowaną stronę konferencji: www.gorniczeszkody.pl