Trade-port sp z. o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
e-mail: biuro@trade-port.pl
tel. 32 207 29 21
fax 32 207 29 20

Aktualności

14.10.2011
Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2011 w Gdańsku

Od 11 do 14 października 2011 roku Trade-Port uczestniczył jako wystawca w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2011 w Gdańsku. Stoisko firmy było licznie odwiedzane przez bardzo wielu dotychczasowych i potencjalnych kontrahentów, co umożliwiło pogłębienie wzajemnych relacji, jak również nawiązanie nowych znajomości, które mogą zaowocować w przyszłych kontaktach handlowych. Publiczność odwiedzająca targi interesowała się najbardziej nowościami i poszukiwaniem dostawców. W targach wzięło udział 500 wystawców z 17 krajów. Imprezę odwiedziło 9,5 tys. klientów branżowych z 36 krajów. Najliczniej reprezentowaną branżą na imprezie był sektor usług - prawie co trzeci wystawca prowadzi działalność usługową (30 proc.). Niewiele mniej było producentów wyrobów przeznaczonych dla kolejnictwa - 28 proc. W dalszej kolejności wśród wystawców największy udział mieli organizatorzy transportu (9 proc.), handlowcy (8 proc.), instytuty naukowo-badawcze (7 proc.), samorządy terytorialne (6 proc.), organizacje branżowe (5 proc.), administracja rządowa (4 proc.), finansiści (1 proc.).

 

Wywiad z Prezesem Sławomirem Bijakiem z dnia 26.10.2011 r.

Telewizja EXPO, kliknij tutaj, aby zobaczyć.