Trade-port sp z. o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
e-mail: biuro@trade-port.pl
tel. 32 207 29 21
fax 32 207 29 20

Aktualności

07.02.2012
Podpisanie umów na dostawy akcesoriów kolejowych do spółek PKP PLK S.A. w 2012 i 2013 r.

W lutym 2012 roku Trade-Port podpisał umowę na dostawy akcesoriów kolejowych do spółek PKP PLK S.A. w 2012 oraz w 2013 r. Wartość podpisanej umowy na lata 2012 i 2013 opiewa na kwotę minimum 8,12 mln zł netto, łącznie w dwóch latach. Możliwe jest zwiększenie wartości umowy do kwoty 9,58 mln zł netto. Dostawy do spółek PKP PLK w ramach wygranego przetargu publicznego oraz w wyniku postępowań organizowanych samodzielnie przez poszczególne Zakłady Linii Kolejowych mają kluczowe znaczenie dla realizacji naszej strategii sprzedaży i w dużym stopniu przyczynią się do osiągnięcia zakładanych w tym roku wyników.